Kategori: <span>Säkerhet</span>

Ett överfallslarm är för vissa butiker nödvändigt för att personalen ska känna sig trygga. Det gäller till exempel verksamheter med mycket värdefulla föremål där personalen ibland kan arbeta ensam. Utan…

Säkerhet