Se över din personliga assistans

Att med jämna mellanrum göra en assistans utvärdering kan vara en bra idé. Fungerar personalen och har du möjligheten att utforma din vardag som du själv vill? För den som har beviljade insatser är det mycket som ska fungera och det är lättare att komma fram till vad som är bra och dåligt om man verkligen sätter sig ner och funderar, gärna tillsammans med någon vän eller bekant.

Helheten

Ett bra första steg när man gör en utvärdering av sin assistans är att se till helheten. Kanske känns det på det stora hela bra förutom några små saker som är enkla att åtgärda, eller kanske är det mycket som känns fel. Om så är fallet är det viktigt att man vänder sig till företaget som verkställer tjänsterna så att man tillsammans kan göra en utvärdering och åtgärda det som inte är bra.

Speciella insatser

Personlig assistans innebär många insatser som inkräktar på det privata livet, och det är viktigt att man känner sig trygg och nöjd med att som utförs. Finns det något som skulle kunna förbättras eller fungerar det bra som det är? Kanske finns speciella hjälpmedel som skulle kunna underlätta till exempel vid dusch, bad eller andra tillfällen, för att öka känslan av integritet och trygghet.

Är du nöjd med personalen?

En väldigt viktig och avgörande del för den som har assistans är personalen. Man ska känna sig trygg och väl omhändertagen, på sina egna villkor, och det är även viktigt att man kommer bra överens med samtliga anställda. Personkemi är av största vikt och har man inte det kan det kännas jobbigt att ha vissa personer springandes i sitt eget hem varje dag. Man bör själv få vara med att välja ut sina personliga assistenter.

Ledningen uppifrån

Sist med inte minst när man gör en utvärdering av sin assistans är att se över ledningens insatser. Det vill säga företaget som verkställer. Fungerar samarbetet som du själv önskar eller finns dt kanske något du vill förändra? Vissa saker har man rätt att styra över och andra inte, det beror lite på vad man har för avtal. Det viktigaste är dock att man har ett bra samarbete och en god kommunikation, och att företaget förser personalen med den utbildning och annat som behövs.

Via denna assistansförmedling finns information som rör assistans.