Retro eller vintage?

Det finns både retro och vintage inom kläder och smycken. Dessa är snarlika. Dock är det så att retro syftar på äldre trender och sakerna behöver inte vara av den bästa kvalitén. Vintage däremot är äldre saker, som har en hög kvalitet. Vintage är en engelsk term, som innebär just äldre vara av god kvalitet. Själva ordet härstammar från början av latinets ord för vinskörd. Via franskan och engelskan så har detta ord fått en utökad betydelse och betyder bland annat gamla fin kvalitet eller gammal fin årgång. Det innebär att även ett vin kan vara vintage. Termen är etablerad just för denna dryck och omfattade vin som gjorts från druvor av ett visst år. Termen används även för finare vin som lagrats länge.

Det finns idag vintage-bilar, vintage-kläder, vintage-smycken och så vidare.

Det är idag många som blandar ihop just retro, repro och vintage. Retro är som vi nämnde inte nödvändigtvis en vara av god kvalitet, vilket en vintage vara måste vara. Repro är nyproduktion av exempelvis ett plagg, från en tidstypisk era.

Till exempel kan ett nyproducerat klädesplagg som säljs i en butik inte vara vintage, men kan däremot vara repro eller ”vintage-inspirerat” kontra ”retro-inspirerat”.

Benämningen vintage är väldigt flytande. Det finns somliga som hävdar att plaggen eller möblerna måste vara minst 25-30 år gamla för att kunna kallas vintage. Dock är detta ingen allmänt vedertagen definition. En bredare definition av just vintage är att modet behöver ha gått ur tiden, det vill säga passerat förbi och ersatts av ett eller flera andra moden.

Ofta är det så att vintage, ligger även dyrare i pris än vad retro gör. Detta för att vintage är av kvalitet, medan retro inte behöver vara det. Dock behöver inte det betyda att dina retroprylar är av dålig kvalitet.

Det finns idag butiker som säljer både retro och vintage, både på nätet och i fysisk form och det gör att du kan fynda!